תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר

אתר זה נמצא בבעלות חברת קאן פארמאצבטיקה בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות אם ("החברה") ומופעל על ידי החברה. החברה מודעת לחשש המובע על ידי מבקרים רבים באתר שלנו, בנוגע למידע שהם מספקים ובשימוש שנעשה במידע זה. לפיכך, החברה פיתחה מדיניות פרטיות העונה על חששות אלה. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות התאמות, שינויים או עדכונים לתנאי השימוש והמדיניות בכל עת, לכן הינך מתבקש לבדוק את האתר מדי פעם.

לקבלת מידע על תנאי השימוש והמדיניות ו/או בכל מקרה של תלונה או הערה לגבי האתר, אנא פנה לחברה.

פרטי החברה

בטר (קאן פארמאצבטיקה בע"מ)
רחוב יגאל אלון 65, תל אביב 6744316
טלפון: 36355101(0)+972 
פקס: 36912630(0)+972

info@better.co.il

תנאי המדיניות והשימוש באתר

השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים למשתמש בכפוף לקבלתו את כל התנאים הכלולים בהסכם זה. הגלישה באתר ו/או הרשמה כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לתנאים אלה. באם הינך מתנגד לתנאי המדיניות, כולם או חלקם, עליך להפסיק לאלתר את השימוש באתר.
החברה רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש לשירות האתר אם יפר את תנאי המדיניות.
התנאים המפורטים בזאת, תורגמו לעברית לשם נוחיות המשתמש מנוסחם המקורי באנגלית המופיע באתר. במקרה של סתירה בין נוסח מתורגם זה לבין הנוסח המקורי באנגלית יגברו הוראות הנוסח המקורי.
אם חלק כלשהו מתנאי שימוש אלה יוכרז כבלתי חוקי, בטל, או בלתי אכיף, ייחשב חלק זה נפרד להסכם ולא ישפיע על התוקף והאכיפות של יתר הוראותיו. כל עדויות אפשריות לכך שנעשה באתר שימוש למטרות בלתי חוקיות יועברו לרשויות אכיפת החוק. הסכם זה מהווה את ההסכם השלם בין הצדדים בקשר לשימוש באתר.
אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בביקור באתר מצהיר המשתמש כי גילו אכן מעל 18 שנה.
אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי מדיניות האתר.
הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של המשתמש, אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו.
חלה חובה לדייק בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום לאתר ולצורך הקשר השוטף של החברה עם המשתמש.
בכוונת החברה, כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. עם זאת, אין ביכולת החברה להתחייב לזמינות רציפה ונטולת תקלות של האתר. כמו כן, רשאית החברה להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. בכל אחד מן המקרים, לא יינתן למשתמש כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות האתר.
הימצאותם של קישורים לאתרים אחרים באתר, אינה מהווה ערובה לתכנים הכלולים באתרים אלה, למהימנותם או לשלמותם.

סוג המידע שנאסף

המידע המזהה והנתונים האישיים שיאספו על ידי החברה מהמבקרים באתר יכללו, במלואם או בחלקם, את שם המשתמש, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר, מספר טלפון, פרטי כרטיס אשראי ומספר תעודת זהות.
נתונים אישיים אחרים יתוארו להלן במדיניות פרטיות זו או בצירוף פרטי הסבר במקביל לאיסוף אותם נתונים באתר. יודגש, כי מידע מזהה ופרטים אישיים של המבקרים באתר יאספו רק באם סופקו מרצונם החופשי.
משתמשים רשאים לבקר באתר בעילום שם מבלי למסור נתונים אישיים, אלא שיימנע מהם לעסוק בפעילויות מסוימות הקשורות לאתר, כגון מנוי לניוזלטר של החברה ורכישת מוצרים של החברה דרך האתר. בעת ביקור באתר, ייתכן וייאספו נתוני השימוש (כתובת האתר, כתובת IP וכדומה) של מבקרים באופן אוטומטי.

כל שימוש בעוגיות, או בכלי מעקב אחר, על ידי האתר או על ידי צדדים שלישיים שנעשה שימוש בשירותים שלהם באתר, אלא אם צוין אחרת, נועד לצורך זיהוי המשתמש וזכירת העדפותיו, ואך ורק לשם המטרה הבלעדית של מתן השירות המבוקש על ידי המשתמש.

מדיניות אבטחת מידע

הסודיות של נתוני המטופלים היא בעלת חשיבות עליונה עבור החברה. בחברה מיושמים אמצעי אבטחה מחמירים במטרה למנוע איבוד, שימוש לרעה ו/או שינוי של הנתונים המועברים לידיה על ידי המשתמשים באתר. מאחר ואיסוף הנתונים כאמור, נעשה באמצעים אלקטרוניים ותשדורת אינטרנט, אין החברה יכולה להתחייב לאבטחת הנתונים באופן מוחלט ולהגנה מוחלטת מפני גישה בלתי מורשית לאתר. האתר לא יהיה אחראי במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם, למשתמש או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. במקרים מסוימים, המידע עשוי להיות נגיש לגורמים אחרים, פרט לחברה, אשר מעורבים בהפעלת האתר.

המידע אשר נאסף באתר נשמר למשך התקופה הנדרשת למתן השירות המבוקש על ידי המשתמש, אשר רשאי בכל עת לבקש מהחברה את הסרת המידע.

קיום הסכם מדיניות זה מצד החברה כפוף לחוקים ולהליכים המשפטיים הקיימים, ואין האמור בהסכם זה עשוי לפגוע בזכותה של החברה לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר זה או במידע שמועבר לחברה או נאסף על ידה בקשר לשימוש באתר.

למטרות תפעול ותחזוקה, החברה וצדדים שלישיים הנותנים שירות לאתר, עשויים לאסוף קבצים המתעדים שימוש באתר (יומן מערכת) או להשתמש בנתונים אישיים אחרים, כדוגמת כתובת IP של המשתמש.

זכות המשתמש

למשתמשים יש את הזכות, בכל עת, לדעת אם המידע האישי שלהם מאוחסן במערכות החברה ורשאים להיוועץ עם החברה כדי לאמת את דיוקם, לבקש את תיקונם, ביטולם, הסרתם ו/או הפיכתם לפורמט אנונימי.
האתר אינו תומך בבקשות "אי מעקב". על מנת לברר אם מי מהצדדים השלישיים נותני השירות לאתר מכבד בקשות מסוג זה, אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלהם.

המידע המופיע באתר

המידע המופיע באתר, לרבות כל מידע הנוגע לקנאביס ולשימוש בקנאביס למטרות רפואיות, נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד. החברה אינה מספקת ייעוץ רפואי באתר, והמידע אינו מהווה בשום פנים ואופן, לא המפורש ולא במשתמע, תחליף לחוות דעת /או ייעוץ רפואי מטעם רופא מוסמך. החברה נוקטת במשנה זהירות בעריכת המידע המופיע באתר, אך אינה אחראית לדיוקו. חובה לבדוק כל מקרה לגופו ולהיוועץ בגורמים המוסמכים. אין לראות במידע באתר המלצה ו/או עידוד לשימוש בקנאביס שלא למטרות רפואיות, המהווה הפרה על החוק בישראל ובמדינות אחרות. יודגש, כי השימוש בקנאביס רפואי הינו אך ורק בכפוף להמלצת רופא מומחה ומתן רישיון מתאים על פי חוק ממשרד הבריאות, ולאחר קבלת הדרכה לשימוש בהתאם. המשתמש באתר מסכים בזאת, כי לא יעשה כל החלטה רפואית או אחרת, המבוססת, במלואה או בחלקה, על המידע המופיע באתר.

הצטרף אלינו עכשיו, זה פשוט - רק מלא את הטופס למטה

התקנה שונה בכל מדינה.
בחר בשלך כדי להמשיך.